FORE! – Bezpieczny Golf, to Kampania na rzecz bezpieczeństwa gry na polu golfowym.
Będziemy promować zasady bezpiecznej gry ale także będziemy napiętnować chuliganów golfowych, którzy swoją nonszalancją i brakiem wyobraźni narażają innych na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia.

Uważamy, że pobłażliwość w takich przypadkach nie działa.
Uważamy, że należy wytykać z imienia i nazwiska oraz przynależności klubowej chuliganów golfowych, zawstydzać ich, ośmieszać i napiętnować. W skrajnych przypadkach usuwać delikwentów z pól.

Pragniemy aby wraz z popularyzacją tej pięknej dyscypliny sportu i sposobu na wypoczynek, wzrastała świadomość graczy, nie tylko tych początkujących, o niezwykle ważnej sprawie jaką jest nasze bezpieczeństwo.